Kursusprogram: Modul 2

Certificeret Metakognitiv Stress Coach

Dag 1

Den coachende samtale

Den professionelle samtale

Introduktion og træning i, hvordan man afholder en terapeutisk samtale med en klient. Vi gennemgår en række principper og begreber, som sætter dig i stand til at agere professionelt i forhold til de mennesker du kommer til at arbejde med.

Sokratisk dialog

Indføring i den sokratiske dialog, set ud fra et metakognitivt perspektiv

Kommunikation

Betydningen af vores kropssprog og kommunikation som coach.

Dag 2

Stress – definition og behandling

Stress

En gennemgang af, hvordan begrebet stress egentlig kan defineres, både i henhold til den metakognitive såvel som andre teoriers forståelse af stress. Vi gennemgår også de biologiske processer som aktiveres ved en stress respons. Fokus vil dog være på, hvordan stress kan behandles og forebygges i henhold til metakognitiv terapi.

Langvarig / akut stress

Undervisning i forskellen på langvarig og akut stress og hvor og hvordan kan vi sætte ind som behandlere?

Metakogntioner

Hvilken betydning har vores metakognitive overbevisninger for om vi bliver / føler os stressede eller ej?

Dag 3

Stress – definition og behandling

CAS

Hvilken betydning har CAS for om vi bliver / føler os stressede?

Sagsformulering til stress

De studerende bliver præsenteret for en Sagsformulering til stressede klienter

Træning

De studerende træner Sagsformulering med stresset klient.

Dag 4

Supervision og feedback på egen stil

Supervision

Du har mulighed for at medbringe egne cases til supervision.

Træning i coaching

Studerende får udleveret sager med klienter. Der bliver trænet i stress coaching med vejledning af supervisor.

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af supervisor.

Dag 5

Stress og psykiske lidelser

Psykisk lidelse

Hvad er en psykisk lidelse? Vi arbejder med hvad man skal være opmærksom på som behandler i forhold til psykiske lidelser.

Behandling

Vi arbejder med angst- og depressions-symptomer i forhold til stresscoaching

Træning

Case med klient med en af ovenstående symptomer.

Dag 6

Stressforløb

Stressmanual

Studerende får udleveret Psykoterapeuternes Stressmanual. og vi bruger dagen på at arbejde med den.

Stressforløb

Undervisning i session 1-6 i stressforløbet.

Træning

De studerende træner forskellige sessioner fra Stressmanualen.

Dag 7

Supervision og feedback på egen stil

Supervision

Du har mulighed for at medbringe egne cases til supervision.

Træning i coaching

Studerende får udleveret sager med klienter. Der bliver trænet i stresscoaching med vejledning af supervisor.

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af supervisor.

Dag 8

Supervision og feedback på egen stil

Supervision

Du har mulighed for at medbringe egne cases til supervision.

Træning i coaching

Studerende får udleveret sager med klienter. Der bliver trænet i stress coaching med vejledning af supervisor.

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af supervisor.

Dag 9

Certificering

Demonstration

De studerende demonstrerer, at de mestrer de coachingredskaber de har lært under uddannelsen.

Evaluering

De studerende får evaluering af undervisere.

Certificering

Dagen afsluttes med certificering til Metakognitiv StressCoach.