Kursusprogram: Modul 3

Metakognitiv Terapeut

Dag 1

Metakognitiv behandling af angst

Generaliseret angst

Definition og diagnosticering af generaliseret angst. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af generaliseret angst samt den metakognitive metode for behandling af generaliseret angst.

Behandling

Forståelse for det metakognitive syn på de kognitive processer som ligger bag generalisteret angst, det så kaldte ”kognitive opmærksomheds syndrom” / Cognitive Attentional Syndrome (CAS)

De studerende bliver undervist i den metakognitive sagsformulering for angst, klientens CAS, copingstrategier /adfærd og metakognitive overbevisninger, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til generaliseret angst.

Træning

De studerende træner session med angstpræget klient.

Dag 2

Metakognitiv behandling af social angst

Social angst

Definition og diagnosticering af social angst. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af social angst samt den metakognitive model for behandling af social angst.

Behandling

Forståelse for den metakognitive syn på de kognitive processer som ligger bag social angst, det så kaldte ”kognitive opmærksomheds syndrom” / Cognitive Attentional Syndrome (CAS)

Der undervises i den metakognitive sagsformulering til social angst, klientens CAS, metakognitioner, sikkerhedsadfærd, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til social angst.

Træning

De studerende træner session med klient med social angst.

Dag 3

Metakognitiv behandling af depression

Depression

Definition og diagnosticering af depression. fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af depression samt den metakognitive metode for behandling af Depression.

Behandling

Forståelse for den metakognitive syn på de kognitive processer som ligger bag depression, det så kaldte ”kognitive opmærksomheds syndrom” / Cognitive Attentional Syndrome (CAS)

Der undervises den metakognitive sagsformulering for depression, i klientens CAS, metakognitioner og coping strategier /adfærd, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til depression.

Træning

De studerende træner session med depressiv klient.

Dag 4

Metakognitiv behandling af OCD

OCD

Definition og diagnosticering af OCD. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af OCD samt den metakognitive metode for behandling af OCD.

Behandling

Der undervises i den metakognitive sagsformulering for OCD, klientens CAS, tanke-objekt-hændelsefusioner, copingstrategier og ritualer, metakognitioner, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til OCD.

Træning

De studerende træner session med OCD klient.

Dag 5

Metakognitiv behandling af PTSD

PTSD

Definition og diagnosticering af PTSD. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af PTSD samt den metakognitive metode for behandling af PTSD.

Behandling

Der undervises i den metakognitive sagsformulering for PTSD, samt RAP, klientens CAS og metakognitive overbevisninger, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til depression.

Træning

De studerende træner session med PTSD klient.

Dag 6

Supervision og feedback på egen stil

Supervision

De studerende kommer med cases, hvis de har klienter/ borgere med psykisk lidelse

Træning

de studerende træner sagsformuleringer fra angst, depression, social angst, OCD samt PTSD

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på terapeutisk stil af supervisor.

Dag 7

Personligheds-forstyrrelser

Clusters

Personlighedsforstyrrelser og deres opdeling i Cluster A, B og C

Borderline personligheds-forstyrrelse

Vi vil opleve at vi får en klient med en Borderline forstyrrelse i terapi. der bliver undervsining i, netop denne specifikke personlighedsforstyrrelse og et metakognitivt bud på behandling

Træning

De studerende træner en case med en personlighedsforstyrrelse.

Dag 8

Supervision og feedback på egen stil

Supervision

De studerende kommer med deres egne cases.

Træning

De studerende træner udleverede cases.

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på terapeutisk stil af supervisor.

Dag 9

Metakognitiv behandling af børn og unge

Terapi med børn og unge

Forskellen på terapi med børn, unge og voksne. Hvad skal vi være opmærksomme på.? hvornår er et barn på metakognitivt niveau,

Teenagere

Børn og unge med angst
undervises i behandlingsforløb, hvd indeholder sessioner og hvilke øvelser kan vi med fordel anvende til børn og unge med angst.

Træning

De studerende får case med barn eller ung og træner en session.

Dag 10

Metakognitiv behandling af par og familier

Par terapi

De studerende får undervisning i, hvordan et metakognitivt parterapi forløb kan se ud. Vi taler om hvilke opmærksomhedspunkter terapeuten skal have, når det drejer sig om par.

Familie terapi

Familie terapi er komplekst. De studerende bliver undervist i problemstillinger omkring at have en familie i terapi, hvad skal man være særlig opmærksom på. Underviser giver forslag til et metakognitivt forløb med familier

Træning

De studerende træner cases med par og familier.

Dag 11

Supervision og feedback på egen stil

Supervision

De studerende kommer med deres egne cases.

Træning

De studerende træner udleverede cases.

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på terapeutisk stil af supervisor.

Dag 12

Studerendes oplæg

Video, Audio, Live

De studerende har i tidligere undervisning fået udleveret en hjemmeopgave, som fremføres i dag. ca 20 min. De studerende vælger selv om de har forberedt video eller lydfil som afspilles. De studerende kan også vælge at fremføre opgave live.

Feedback

Efter fremlæggelse giver underviser feedback på egen stil samt indhold

Dag 13

Certificering

Demonstration af viden

De studerende skal demonstrere at de mestrer den Metakognitive metode. det kan være ved spørgsmål, øvelser, klienter.

Evaluering

De studerendes præsentationer bliver evalueret af undervisere.

Dag 14

Certificering

Demonstration af viden

De studerende skal demonstrere at de mestrer den Metakognitive metode. det kan være ved spørgsmål, øvelser, klienter.

Evaluering

De studerendes præsentationer bliver evalueret af undervisere.

Certificering

Dagen afsluttes med certificering til Metakognitiv Terapeut