Uddannelser

Metakognitiv terapi​

Vi har stor erfaring med at undervise i metakognitiv terapi. Vores kurser og uddannelser er rettet både til fagfolk, kommuner, virksomheder, pædagogisk personale, og til dig som bare gerne vil lære mere om den metakognitive metode. På vores kurser får du en grundig forståelse for teorien bag metakognitive metode, og du får træning i, at bruge metoden og de redskaber, som knytter sig til den.

Vi afholder vores kurser på vores uddannelsessteder i henholdsvis Aalborg, Aarhus, Odense, Nykøbing F. og København samt ude på Jeres arbejdsplads.

Om Metakognitiv Terapi

Metakognitiv terapi er udviklet af Dr. Adrian Wells fra Manchester Universitet, England. Det er en evidensbaseret forholdsvis ny terapeutisk metode inden for den 3. bølge af kognitive teorier.

Metoden er transdiagnostisk og kan bruges på tværs at en lang række psykiske lidelser. Metakognitiv terapi bygger på grundantagelsen, at psykisk lidelse opstår når vores mentale opmærksomhed er ufleksibel / for rigid / i forhold til visse negative tankeprocesser og coping strategier (Cognitive Attentional Syndrome) I metakognitiv terapi anfægtes derfor ikke det kognitive indhold, men udelukkende metakognitioner. Sagt med andre ord, det er ikke hvad klienten tænker men hvordan klienten forholder sig til sine oplevelser som man arbejder med i metakognitiv terapi.

Metoden har vist sig særdeles effektiv og er en korttids terapi.

Den 1-årige metakognitive uddannelse er opbygget af 3 moduler. Modul 1 giver en grundlæggende forståelse for den metakognitive teori og metode og er adgangsgivende til Modul 2. På Modul 2 får du en grundig forståelse til begrebet stress, både set fra et biologisk og et psykologisk perspektiv. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af stress og den metakognitive behandling af stress. Modul 2 er adgangsgivende for Modul 3. På Modul 3 får du en dybere forståelse for metoden og dens anvendelse i forhold til en lang række psykiske lidelser, Her lærer du at afholde terapeutiske forløb med voksne, børn, par og familier.
.

1-årig uddannelse i Metakognitiv Terapi

Modul 1-3

Introduktion til Metakognitiv Terapi