1-årig uddannelse i Metakognitiv Terapi

Certificeret Metakognitiv Terapeut Niveau 1​

På vores 1-årige uddannelse i metakognitiv terapi, får du grundig viden om teorien bag den metakognitive terapi form og praktiske færdigheder i at bruge denne metode i praksis.

Modul 1-3

kr 45.000
  • 26 undervisningsdage
  • 229 lektioner
  • Aarhus og København/Hørsholm samt online

Formål med uddannelsen

Målet er, at du efter denne uddannelse skal kunne bruge den metakognitive metode i dit arbejd. Herudover vil du tilegne dig mange nye redskaber og viden som kan gavne dig positivt i din udvekling som menneske og professionel behandler.

Metakognitiv terapi er en behandlingsmetode for psykiske lidelser, såsom angst lidelser, depression og stress. Metoden kan dog i høj grad også anvendes til coaching og mentorering.

Uddannelsen lever op til Dansk Psykoterapeut Forenings kriterier for antal lektioner og fordeling af disse.

Målgruppe

Denne uddannelse er rettet mod behandlere, såsom psykologer, læger, psykoterapeuter og coaches og andre med sundhedsfaglig, social- eller pædagogisk uddannelses baggrund. Uddannelsen kan dog også tages af dem som kommer fra helt andre uddannelsesmæssige baggrunder, men som gerne vil lære noget nyt og måske skifte jobspor.

Om Metakognitiv Terapi

Metakognitiv terapi er udviklet af Dr. Adrian Wells fra Manchester Universitet, England. Det er en evidensbaseret forholdsvis ny terapeutisk metode inden for den 3. bølge af kognitive teorier.

Metoden er transdiagnostisk og kan bruges på tværs at en lang række psykiske lidelser. Metakognitiv terapi bygger på grundantagelsen, at psykisk lidelse opstår når vores mentale opmærksomhed er ufleksibel / for rigid / i forhold til visse negative tankeprocesser og coping strategier (Cognitive Attentional Syndrome) I metakognitiv terapi anfægtes derfor ikke det kognitive indhold, men udelukkende metakognitioner. Sagt med andre ord, det er ikke hvad klienten tænker men hvordan klienten forholder sig til sine oplevelser som man arbejder med i metakognitiv terapi.

Metoden har vist sig særdeles effektiv og er en korttids terapi.

Uddannelsens Opbygning

Den fulde 1-årige uddannelse i Metakognitiv Terapi er opbygget i 3 moduler:

Modul 1

Introduktion til Metakognitiv Terapi

Modul 2

Certificeret Metakognitiv Stresscoach

Modul 3

Certificeret i Metakognitiv Terapi

I alle moduler får man grundig kendskab til den metakognitive forståelse for de forskellige problematikker og hvordan disse skal behandles metakognitivt. Herudover introduceres en række relevante psykologiske emner som er nødvendige at have kendskab til, for den praktiserende behandler eller coach.

Vi træner metoden gennem øvelser og rollespil. Det vil være et forholdsvis stort fokus på denne del, da vi ønsker at du føler dig tryg i at bruge metoden i praksis når du er færdig med den 1-årige uddannelsen.

Herudover har vi supervisionstimer og feedback på egen stil, som skal sikre at du: