Certificeret Metakognitiv Terapeut

Modul 3

kr 24.200
  • 14 undervisningsdage
  • 112 lektioner
  • Aarhus og København/Hørsholm samt online

Modul 3 er den sidste og afsluttende modul af vores 1-årige metakognitive uddannelse. Uddannelsen forudsætter at du har gennemført Modul 1 – En indføring til den Metakognitive Metode og Modul 2 – Metakognitkiv Stress Coaching.

I denne modul gennemgår vi den metakognitiv behandling af psykiske lidelser, heruinder generaliseret angst, OCD, PTSD, social angst og depression. Du uddannes også i, at afholde terapeutisk samtaler med par, familier og børn og unge.

Uddannelsen lever op til Dansk Psykoterapeutforenings kriterier for antal lektioner, samt fordeling af disse.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til fagpersoner og behandlere som psykoterapeuter, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, misbrugsbehandlere, mentorer, sygplejersker og andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren. Uddannelsen retter sig også til dig som kommer fra helt anden uddannelsesmæssig baggrund, men som gerne vil lære noget nyt og måske skifte jobspor.

Formål med uddannelsen

Målet er, at du efter denne modul skal kunne bruge den metakognitive metode i dit arbejd på tværs af en lang række psykiske lidelser udfordringer. Herudover vil du tilegne dig mange nye redskaber og viden som kan gavne dig positivt i din udvekling både som menneske og som professionel behandler.

Det får du ud af uddannelsen