Introduktion til Metakognitiv Terapi

Modul 1

kr 5.200
  • 3 undervisningsdage
  • 24 lektioner
  • Aarhus og København/Hørsholm samt online

Metakognitiv terapi er en nyere psykologisk behandlngsmetode indenfor den 3. bølge af kognitive teorier. Metoden har vist sig meget effektiv og i mange tildfæden hurtigvirkende overfor pskyiske lidelser som f.eks. stress, angst og depression.

Metakognitiv terapi adskiller sig fra de fleste ældre terapeutiske metoder ved, at udelukkende fokusere på metakognitioner og uhensigtsmæssig coping adfærd. Metoden bygger på grundantagelsen om, at det ikke er indholdet i vores tanker og følelser som skaber psykisk mistrivsel, men vores overbevisninger om disse tanker og følelser. Sagt med andre ord, den metakognitkve metode arbejder ikke med hvad man tænker og føler, men hvordan man forholder sig til det man tænker og føler.

Metakognitiv terapi er både en redskabsbaseret og en oplevelsesbaseret terapiform. Dette kursus vil derfor introducere en række af disse øvelser og redskabner som vil kunne bruges direkte efter dette kursus.

Kurset er adgangsgivende til Modul 2: Certificeret Metakognitiv Stress Coach og den fulde 1-årige metakognitive uddannelse, Certificeret Metakognitiv Terpeut

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til fagpersoner og behandlere som, psykoterapeuter, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, misbrugsbehandlere, mentorer, sygplejersker og andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren. Uddannelsen retter sig også til dig som kommer fra helt anden uddannelsesmæssig baggrund, men som gerne vil introduceres til den metakognitive metode.

Det får du ud af uddannelsen